Система за дистанционно обучение

Контакти

За помощ при работата със системата за дистанционно обучение можете да се обърнете към:

доц. д-р инж. Борислав Миленков - bhmb67@yahoo.com

IT отдел инж. Елена Ангелова - e_angelova@uft-plovdiv.bg   тел: 032/ 603 606